O nas - Stowarzyszenie Promocji Transportu Publicznego w Grudziądzu

Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa osób zainteresowanych i skupionych wokół transportu publicznego w Grudziądzu. Tworząc stowarzyszenie ustaliliśmy cele naszej działalności, wokół których chcemy się skupiać i które chcemy realizować:
- Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji miejskiej w Grudziądzu,
- Ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją miejską, jako elementów tożsamości kulturowej Grudziądza,
- Dążenie do poprawy dostępności komunikacji miejskiej w Grudziądzu z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych,
- Dążenie do poprawy jakości komunikacji miejskiej w Grudziądzu z uwzględnieniem aspektu ekologicznego,
- Dążenie do rozwoju świadomości mieszkańców Grudziądza w zakresie ekologicznych aspektów komunikacji miejskiej.
Na obecną chwilę Stowarzyszenie znajduje się w fazie tworzenia struktur i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli jesteś osobą, która chce przyczynić się do realizacji naszych celów lub posiadasz sugestie co do naszych działań oraz funkcjonowania transportu publicznego w Grudziądzu – prosimy o kontakt.